eUzorak – skenirani preparat uz patohistološki nalaz

Želite li imati skenirani patohistološki uzorak? Želite jednostavnije, brže i jeftinije do drugog mišljenja?

Postoje situacije pri dijagnosticiranju patohistoloških uzoraka kada je korisno pribaviti drugo mišljenje ili jednostavno pratiti patološke promjene određenog stanja/oboljenja. Za takve situacije na raspolaganju Vam je dodatna mogućnost obrade preparata – digitalizacija slike patohistološkog preparata.

Umjesto da liječnicima osobno dostavljate ili dostavljate poštom postojeće preparate (na staklu, parafinske kocke) i riskirate njihovo moguće oštećenje, digitalizirane slike preparata možete sigurno i jednostavno poslati na digitalnom mediju (npr. DVDu ili putem interneta).

Za digitalizaciju postojećih uzoraka na staklu, Laboratorij virtualne mikroskopije Zavoda za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pruža uslugu skeniranja preparata i pohranjivanja na vanjskom disku naručitelja ili DVD-u.

Kontaktirajte nas u vezi cijena i svih dodatnih informacija.